Hlavná 106, 919 26 Zavar, Slovensko

Ručíme za správnosť

Vykonávame našu činnosť podľa najnovšej legislatívy, metodických pokynov, judikátov a best practise. Za projekty Super odpočtu a Patent boxu RUČÍME.

Odborníci na vašej strane

Projekty vám pomáhajú realizovať odborníci na vašu oblasť. Žiadne straty času a zdĺhavé vysvetľovanie.

Šetríme váš čas

Softvér pomáha zníženiu časovej a administratívnej náročnosti vedenia projektov.

263 firiem

využilo Superodpočet za rok 2018

73504040 Eur

si odpočítali zo základu dane

15435848 Eur

úspora na dani

5 kliknutí

a pridáte sa k nim

Vedeli ste?

Zamietnutie projektov

Príčinou zamietnutia super odpočtu je až v 90% prípadov nesplnenie formálnych náležitostí. Supersoft vás upozorní na akúkoľvek formálnu chybu, a navrhne vám možnosti opravy!

Viac

Hodnotenie organizácie

Vaša organizácia je hodnotená na základe systémových nastavení. V rámci softvéru je zapracovaná metodika, ktorú využíva aj správny orgán. Systém vás upozorní ak je potrebné zlepšiť hodnotenie svojej organizácie a navrhne spôsob!

Viac

Schválenie ministerstvom školstva

Komisia ministerstva školstva vám vie schváliť vaše výskumno vývojové projekty. Túto možnosť vie vďaka softvéru využiť aj vaša organizácia.

Viac

Vstavaná inteligencia

Supersoft využíva prvky vstavanej inteligencie, vďaka čomu vám vie poradiť s najvhodnejšiou formou financovania vašich vývojových projektov.

Viac

Finančné riešenia

Supersoft má v sebe zabudované všetky dostupné finančné riešenia podpory vývoja.

Superodpočet

Superodpočet je nástroj pre financovanie výskumných alebo vývojových projektov, ktorý je platný od roku 2015. V súčasnosti je možné s jeho využitím znížiť základ dane z príjmu o 150% výskumno-vývojových nákladov, v budúcom roku až 200% a navyše je odpočítateľný aj medziročný nárast nákladov na výskum a vývoj. Je to ideálny nástroj pre firmy, ktoré potrebujú znížiť výdavky v oblasti ľudských zdrojov a spotrebovaného materiálu, využitých práve pri výskume alebo vývoji.

Viac

Patent box

Patent box je nástroj na podporu inovatívnosti, ktorý je určený pre spoločnosti predávajúce výrobky alebo autorský softvér. Je to relatívne nový nástroj, ktorý bol uvedený do praxe novelou zákona o dani z príjmov v roku 2018. Vďaka Patent boxu si môžu spoločnosti odpočítať zo základu dane časť z príjmov: z predaja autorského počítačového programu, alebo z predaja výrobkov, pri výrobe ktorých sa využilo nové technické riešenie.

Viac

Eurofondy

EÚ fondy sú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovatívnosti slovenských malých a stredných firiem, ale i veľkých podnikov. Pre tieto účely sú v operačnom programe Výskum a inovácie alokovaných viac ako 2,2 mld. Eur. Pomôžeme vám nájsť vhodnú výzvu financovania z EÚ fondov, pripraviť projekt a následne ho úspešne implementovať. Orientujeme sa primárne na projekty zamerané na nákup technológií, zavádzanie inovácií, rozvoj podnikania či realizáciu výskumu a vývoja.

Viac

Postup spolupráce

Dohodneme

Vysvetlíme, ukážeme a dohodneme parametre spolupráce.

Identifikujeme

Interaktívnou formou identifikujeme výskumné a vývojové projekty.

Zdokumentujeme

Pripravíme pre vás systémovú a projektovú dokumentáciu na kľúč.

Poradíme

Poradíme vám v priebehu realizácie projektu.

Zosumarizujeme

Skontrolujeme projektovú dokumentáciu a prichystáme podklady za zdaňovacie obdobie.

Obhájime

Obhájime vaše projekty pri audite zo strany verejnej správy.

Nie ste si istý či spĺňajú vaše aktivity zákonné požiadavky na výskum a vývoj? Kliknite a dozviete sa!